Hình ảnh về XKLD Đài Loan

Hình ảnh lao động xuát cảnh Đài Loan Linh Bông tư tháng 9 2017

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và giày

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và giày

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

BẤM GỌI TƯ VẤN

  0962126138 (Hotline)

Xem bài đăng cùng tác giả

XKLD Đài Loan HALASUCO

Đặt câu hỏi/yêu cầu tư vấn

LIÊN HỆ
BẢN ĐỒ